blahati | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

blahati, -aju, -á ipf.

sr. stsl. blagъ

1. komu, čemu blahořečit někomu, chválit někoho, velebit někoho

2. komu, čemu žehnat, udílet požehnání

3. čím být blažen z čeho, radovat se z čeho

V posledním významu dolož. ojed. v LegKat: věztež, že tiem blahaji a dnes sě zapřiesahaji. Sr. blahoslaviti, žehnati, požehnati

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 16. 5. 2022).

 


blahati, -aju, -áš, impftiv., blahořečiti, lobpreisen. — blahay benedic ŽWittb. 102, 1, ústy blahachu benedicebant t. 61, 5, Ty blahaſs jim benedicis Ol. Num. 23, 11; žena, kteráž neblaha muži svému non beatificat t. Sir. 25, 32; lidé blahagy jim ŠtítOp. 330; blahaly jsme vám benediximus ŽWittb. 117, 26, blahaly ſme ŽGloss. tamt.; blahaymy pánu našemu Kruml. 7b; blahayu hospodinu ŽWittb. 15, 7, odchylně za lat. benedicam. — Nepravého blahayu 3. plur. iniquus benedicitur t. 9, 3 (24). David blahal jest hoſpodina benedixit Domino Ol. 1. Par. 29, 10. Dušě, která blaha hoſpodyna t. Prov. 11, 25. blahaite gmye hoſpodynowo Lit. Sir. 39, 41. Ucho uslyše blaháſſe mie Kladr. Job. 29, 11.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


blahati, -aju, -áš ned. chválit, blahořečit, velebit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


blahati nedok. = blahoslaviti, blahořečiti, dobrořečiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).