blížiti sě | ESSČ | GbSlov |

blížiti sě, -žu, -ží ipf.

k blížiti

1. ke komu, čemu, kam ap. blížit se, přibližovat se, dostávat se do (stále větší) blízkosti

2. (o nepohybujícím se) ke komu blížit se, přibližovat se, být stále blíž

3. k čemu, čemu (smrti ap.) nemít daleko k něčemu n. do něčeho, směřovat k něčemu (budoucímu), chystat se na něco

4. (o časově omezené události), neos. k čemu („večeru“ ap.) blížiti se, přibližovat se, téměř již nastávat

Sr. přibližovati sě, blížniti

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 29. 2. 2024).

 


blížiti, -žu, -žíš, impftiv., nähern; blížiti sě sich nähern. Jázť sě ot vás k ňemu blisiu ApŠ. 138. Žeť sě čas blisǐ k tomu, hodovavše jíti k domu Jid. 141. Již blizie sě ke mně appropinquant ŽWittb. 54, 19. (Ti) blijzye sě k bohu Štít. ř. 156a. Patron sě smúti slyšě, ž’ nechce (Darius) vyvinúti ot zmyrtcy, k niejž sě byl bylſie (m. blížě) AlxBM. 4, 17. Smrt, blyżecy ſie, sílu přemóž ŠtítBud. 154.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 3 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).