bašta | ESSČ | GbSlov | ŠimekSlov |

bašta, -y f.

k it. bastia

1. bašta, vnější výstupek hradební zdi, zvl. hradební věž

2. obléhací útočná věž, zvl. dřevěná

3. opevnění, tvrz

Dolož. též jako vl. jm. míst. a osob. Bašta. Sr. baštička, parkán, plaňk, srub

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 23. 6. 2024).

 


bašta, -y, fem., z ital. bastia, odkudž i něm. Bastei. Circa rotundam baſſtam Lún. ks. 1442; (domek) pod baſſtu KolB. 50a (1496). — Příjm. mužsk.: Domus Wechonis et Baſſte Lún. ks. 1409, Basstonem TomZ. n 314.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


bašta f. (z ital. bastia) = ohrada, hradba, násep
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).