žláza | ESSČ |

žláza v. žléza

Autor: Alena M. Černá

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.18, citován stav ze dne 26. 10. 2021).

 


žléza, -y f.

pozd. též žláza, -y f.

med. žláza, ústrojí vyměšující tělesné tekutiny

med. chorobné zduření „žláz“ n. tkáně vně n. uvnitř těla

med. chorobný novotvar na „žláze“ vně n. uvnitř těla tvořený různým obsahem

Sr. fík, hlíza, mozol, krticě, nádor, nežtovicě, nežit, sval. Ke změně původní skupiny -lé- v -lá- sr. GbHistMluvn 1, 205.

Autor: Alena M. Černá

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.18, citován stav ze dne 26. 10. 2021).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).