Jak citovat Vokabulář webový

     Počítáme s tím, že Vokabulář webový bude médium proměnlivé. Jednak chceme postupně zpřístupňovat další zdroje, jednak chceme u děl nedokončených (jako je například Elektronický slovník staré češtiny) informace doplňovat a v neposlední řadě chceme také opravovat chyby, které se ve zdrojích zpřístupněných prostřednictvím Vokabuláře webového podaří najít.

     Z těchto důvodů při citaci začleněných zdrojů nebo celého Vokabuláře webového uvádějte číslo verze dat. Údaj o verzi dat najdete ve spodní části každé webové stránky. Pokud budete citovat heslovou stať z konkrétního zdroje, používejte pro detailnější určení ještě datum poslední změny. Tento údaj se zobrazuje v závěru každé heslové stati.

     Verzi nezačleněných slovníkových zdrojů najdete na úvodní stránce daného slovníku; verzi staročeské textové banky uvádíme v pravé části vyhledávací stránky. V obou případech má verze podobu data.

    

Při citování údajů z Vokabuláře webového doporučujeme následující způsoby:

Při odkazování na celé webové hnízdo:

     Vokabulář webový [on-line]. Verze 0.4.2. [citováno ze dne 8. 8. 2008]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>.

Při odkazování na určitý začleněný zdroj:

     Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K. Malý staročeský slovník [on-line]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Verze 0.4.2. [citováno ze dne 8. 8. 2008]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>.

Při odkazování na určitý nezačleněný zdroj:

     Pohl, Jan Václav: Česko-německý slovnář oder Böhmisch-Deutsches Wörter-Buch [on-line]. In: Grammatica linguae Bohemicae. Vídeň – Praha – Terst: Johann Thomas von Trattner, 1756, s. 205–258. Ed. Berger, Tilman. Verze z 15. 4. 2008 [citováno ze dne 8. 8. 2008]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http:// vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz= PohlSlovnar>.

Při odkazování na staročeskou textovou banku:

     Staročeská textová banka [on-line]. Verze z 28. 3. 2008 [citováno ze dne 8. 8. 2008]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupná na <http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx>.

logo ÚJČCopyright © 2006–2017, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2017, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2017, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 11 lety, 3 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.