Jan Hus, † 6. července 1415

Dřevoryt Jana Husa s husou pochází z letáku pravděpodobně od Hanse Guldemunda z Norimberku z 30. let 16. století.
Za souhlas s publikováním kopie díla děkujeme řediteli Husitského muzea v Táboře Mgr. Jakubu Smrčkovi, Th.D.


 logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2015, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2015, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2015, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 8 lety, 9 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.0.0