Igor Němec, 12. 6. 1924 – 5. 7. 2005

V těchto dnech si připomínáme 90. výročí narození Igora Němce, zakladatele moderní české diachronní lexikografie.
Jeho dílo bylo připomenuto na lexikologicko-lexikografickém odpoledni 12. 6. 2014. logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2014, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2014, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2014, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 7 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 0.9.1