Anna z Litoměřic: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5 H, karton 2115, 9 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[III'1v]číslo strany rukopisufara mohla opravena býti. Což také aby se mohlo té spustlé faře nahraditi nětco, co jest při jeho odstěhování odtud skrze kohokoli odneseno. Neb sou i zámci ode dveří i hrnce měděný z kamen a okov od studnice vzatí. A při jeho, kněze Havla, na faru přistoupení byly dvě stodole, a nyní se[p]se] se ſe nenachází než jedna, neb druhou snad jest zbořil a spáliti dal. Tolikéž i dříví koupené, bylo koupeno na království od hrádku Křivoklátu a na faru svezeno k opravě té fary, to jest na díle prodal a odcizil. Protož majíce já takové o jeho, kněze Havla, nehospodářství správy, nevidí mi se, aby spravedlivě jakého obilí od té fary měl vzíti. Toho sem nemohla pominouti, by neměla Vašim[q]Vašim] waſſij Milostem na jeho do mé stížnosti oznámiti s tím doložením, že já toho ničehož sobě přivlastniti nemíním, než na opravu kostela a té fary naložiti i také to obmysliti, aby jinej farář, kterej se na tu faru dostane, měl také k čemu přistúpiti. S tím se Vašim Milostem v milostivú ochranu poručena činím.

Jeho Milosti císařské, věrná poddaná

Anna, abatyše kláštera tejneckého

Správa na suplikací i poručení tohoto třetího etc.cizojazyčný text

X
pse] se ſe
qVašim] waſſij
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).