Anna z Litoměřic: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5 H, karton 2115, 9 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[I'1v]číslo strany rukopisubýti s námi se všemi. Amen.

A za to Vaší Milosti prosím, že s Jeho Milostí panem arcibiskupem ráčíte rozmluviti, ať mi ráčí pokoj učiniti před tím Vlachem, poněvadž mi od něho nic poručeno není, než toliko od Jeho Milosti knížecí, pana arcibiskupa. A neračte zapomínati se staviti u panny abatyše na zámku v klášteře. S tím Vaši Milost pánu Bohu[g]Bohu] Buohu porúčím.

Psáno pospěšně v pondělí po svatým Briccí biskupu léta etc.cizojazyčný text 67.[4]17. listopadu 1567

Anna z Litoměřic, abatyše kláštera tejneckého

[I'2r]číslo strany rukopisu[5]prázdná strana

[I'2v]číslo strany rukopisu

Duostojnému a velebnému knězi Linhartovi, panu proboštovi kláštera Doksanského[6]kněz a duchovní správce ženského kláštera, panu otci mně zvláště v Pánu Bohu[h]Bohu] Buohu milému, Jeho Milosti etc.cizojazyčný text

X
gBohu] Buohu
hBohu] Buohu
417. listopadu 1567
5prázdná strana
6kněz a duchovní správce ženského kláštera
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).