Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském léta 1561.

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1561. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 152/1561, A1r–E3v. Editoři Sedlák, Michal, Timofejev, Dmitrij (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Vajsová, Barbora. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[A1r]číslo strany rukopisu

{1561}marginální přípisek soudobou rukou

{b. 7.}marginální přípisek mladší rukou

Tito artikulové[1]Řádek je tištěn frakturou na sněmu obecním, kterýž držán[2]Řádek je tištěn frakturou byl na Hradě pražském léta 1561. ve čtvrtek po svatém Jeronýmu, při přítomnosti Jeho Milosti císařské jakožto krále českého ode všech tří stavuov Království českého svoleni a zavříni jsou.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[3]Na titulní straně je umístěn dřevořez s motivem českého lva v jednoduchém rámečku zdobeném florálními motivy, v levém i pravém dolním rohu motivy dvou zkřížených klíčů.

[A1v]číslo strany rukopisu

Jakož jest Jeho Milost[4]Řádek je tištěn frakturou nejjasnější a nejnepřemoženější císař římský, uherský a český etc.cizojazyčný text král etc.cizojazyčný text, pán náš nejmilostivější knížatuom, panuom, rytířstvu, Pražanuom i jiným posluom z měst, všem třem stavuom Království českého milostivé a otcovské předložení učiniti ráčil, kterak ten žíznivý krve křesťanské nepřítel Turek rozličnými sjezdy a vpády, pálením i lidí zajímáním křesťanstva vždy více a více hubiti a sobě podmaňovati nepřestává, ač Jeho Milost císařská před tak častým pokládaním a držením sněmův i před outratami zbytečnými a pomoci žádaním stavy rád by milostivě ušetřiti ráčil, ale poněvádž již tejž nepřítel všeho křesťanstva tak mocně do království a zemí Jeho Milosti císařské se vkořeňuje, kterak by dálejí Jeho Milost císařská s pomocí a věrnou radou stavuov hranice a místa pomezní v Království uherském opatřiti a ochrániti ráčil, toho že veliké a znamenité potřeby jsou, neb tejž nepřítel, říkajíc, každé hodiny ve dne i v noci sjezdy a vpády do městeček a vsí, na hranice a místa pomezní činí, a protož Jeho Milost císařská často psaných knížat a stavuov otcovsky napomínajíc milostivě žá[A2r]číslo strany rukopisudati

X
1Řádek je tištěn frakturou
2Řádek je tištěn frakturou
3Na titulní straně je umístěn dřevořez s motivem českého lva v jednoduchém rámečku zdobeném florálními motivy, v levém i pravém dolním rohu motivy dvou zkřížených klíčů.
4Řádek je tištěn frakturou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).