Brněnský zlomek žaltáře

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 A c 63, 4 ff. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r1v2r2v3r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Ps24,3 […]text doplněný editorem[1]…] Neque lat. posmievajte[2]posmievajte] |iewayte rkp. sě mně nepřietelé moji, a toděti, všicci, již čakajú[3]čakajú] sustinent lat., expectant var.  tebe, nebudú pohaněni. Ps24,4 […]text doplněný editorem[4]…] Confundantur omnes iniqua agentes supervacue lat. Cěsty tvé, hospodine, ukaž mi a stezek tvých nauč mě. Ps24,5 Oprav mě v pravdě tvéj i nauč mě, nebo ty jsi buoh, spasitel mój a tebe sem čekal[5]sem čekal] sustinui lat., expectavi var. cělý den. Ps24,6 Rozpoměň lítosti tvé, hospodine, a milosirdie tvé, jěž ot věka jsú. Ps24,7 Viny mladosti mé a nevěděnie mé[6]nevěděnie mé] ignorantias meas lat., ignorantiae meae var. nezpomínaj. Podlé milosirdie tvého vzpoměň[7]vzpoměň] wz- nadepsáno jinou rukou na mě ty, pro dobrotu tvú, hospodine. Ps24,8 Sladký i pravý hospodin, proto zákon dá hřěšúcím[8]hřěšúcím] hrzieſiucziu rkp. na cěstě. Ps24,9 Opraví tiché v súdu i[9]i] navíc oproti lat., + et var. naučí tiché cěsty své. Ps24,10 Všěcky cěsty hospodinovy milosirdie a pravda, hledajúcím úpravy [b]označení sloupce[…]text doplněný editorem[10]…] eius et testimonia eius lat. Ps24,11 […]text doplněný editorem[11]…] Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis lat. nad[12]nad] …|d rkp. hřiechem mým, nebo velik[13]velik] multum lat., grandis var. jest. Ps24,12 Který jest člověk, jenž sě bojí hospodina? Zákon postavi jemu na cěstě, již vzvolil. Ps24,13 Dušě jeho v dobrém vzbydlí a siemě jeho vdědí zeḿu. Ps24,14 Tvirdost jest hospodin bojúcím sebe a úprava jeho, aby zjěvena byla jim. Ps24,15 Oči moji vešdy k hospodinu, nebo on vypraví z osidla nohy mé. Ps24,16 Vzezři na mě i smiluj sě nade mnú, nebo jedinký a chudý sem jáz. Ps24,17 Smutci sirdcě mého rozmnoženi jsú, z potřěb mých vyprav mě. Ps24,18 Uzři pokoru mú a úsilé mé i otpusť mi[14]mi] navíc oproti lat. všě hřiechy mé. Ps24,19 Vzezři na nepřátely mé, neboť rozmnoženi jsú

X
1…] Neque lat.
2posmievajte] |iewayte rkp.
3čakajú] sustinent lat., expectant var. 
4…] Confundantur omnes iniqua agentes supervacue lat.
5sem čekal] sustinui lat., expectavi var.
6nevěděnie mé] ignorantias meas lat., ignorantiae meae var.
7vzpoměň] wz- nadepsáno jinou rukou
8hřěšúcím] hrzieſiucziu rkp.
9i] navíc oproti lat., + et var.
10…] eius et testimonia eius lat.
11…] Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis lat.
12nad] …|d rkp.
13velik] multum lat., grandis var.
14mi] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).