Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

O ženitbě

[…]text doplněný editorem[2]4 prázdné listy

chtěl liť jest mne jedno bíti

a nic lepšieho mi nečiniti,

zvlášť co by bylo manželského.

Nebyla bych já věčně teho,

a kdybych to byla věděla,

že bych s ním takové hody míti měla!

Avšak v to jinak trefíme,

že vždy lotra starého omámíme

a musí vida neviděti –

tu budem svého tak hleděti.

Když chce pak mne darmo bíti,

musíť, věru, potom oč míti!

A byť se měl o to starec spadati,

chciť toho na něm hledati.

Buduť jemu pěkně vymlúvati

ale […]text doplněný editorem[6]dolní třetina listu utržena

[„]text doplněný editoremvěřím, že se nerozpačieš,

buduť já k vuoli, když ty ráčíš!“

A byť nynie hospodář chtěl přijíti,

jak přijde, budem se vaditi:

„Dávaj ty mně viny a já tobě,

zhodíma v tom dobře sobě!“

Uzříma, jakť mi odpustí ochotně,

jedneť sednu před ním smutně

i budu jemu žalovati,

že si ty mne chtěl trestati.

A což viec bude, to uslyšíš.

Viem, že se přimluviti umieš,

což bude zvlášť potřebí k tomu,

[kdy]text doplněný editorem[8]utrženo bude jedno hospodář v domu

[…]text doplněný editorem[9]utrženo kuchařka po hospodáře

[…]text doplněný editorem[10]chybějící text, dolní třetina listu utržena, do restaurovaného (r. 1986) rkp doplněna prázdná folia 1 bis r – 1 quater v

a činí často dobře toho,

než by jí dal statku mnoho.

Však se jí srdéčko raduje,

když jí dobře mouku zpytluje.

Ale když starý pojme mladú,

tenť má jistě hotovú svádu,

když jediné se chce vždy vaditi,

a nikdy „kokohrhu“, než často bíti.

Jedno jí pak dobře medu nezvař,

nebudeť s tebú věrně, by byl césař!

A toť jest jistá pravda pravá,

žeť ne každému mladá žena zdráva.

Druhý velmi často odplivá

a ani se češe, ani se umývá,

zježí se, jako by viděl vlka,

častokrát odplivaje, chrká –

a paní chodí jakožto ruože

a jemu se zvraštila okolo očí kóže,

vokolo brady šedivá brada –

a paní by vždy svému ráda!

Protož sluší pomysliti,

ktož chce se koli voženiti,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).