Obálka slovníku (1. díl)
Obálka slovníku (1. díl)

Staročeský slovník (StčS)

Hesla napři (sešit 1–26, Praha 1968–2008) Staročeského slovníku zpracoval v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR pod vedením Igora Němce a Jaroslavy Pečírkové kolektiv autorů a dalších spolupracovníků ve složení:

 • Zlatuše Braunšteinová
 • Jiří Cejnar
 • Alena M. Černá
 • Jiří Daňhelka
 • Alena Fiedlerová
 • Milada Homolková
 • Jan Horálek
 • Zdenka Horálková
 • Alena Hůlová
 • Věra Chládková
 • Jitka Chotovinská
 • Martina Jamborová
 • Jiří Kouba
 • Marta Laichterová
 • Vlasta Laubová
 • Jiří Lípa
 • Jiří Marvan
 • Emanuel Michálek
 • Milada Nedvědová
 • Petr Nejedlý
 • Marie Opavová (Pobudová)
 • Jaromír Povejšil
 • Eva Procházková
 • Markéta Pytlíková
 • Hana Sobalíková
 • Martin Stluka
 • František Šnajperk
 • Zdeněk Tyl
 • Miloslava Vajdlová
 • Josef Vintr

Úvod k III. dílu Staročeského slovníku

Text na přebalu Staročeského slovníku 26

O elektronické verzi Staročeského slovníku (sešit 1–26)

Elektronická podoba Staročeského slovníku (sešit 15–26, hesla paběničskýpři) začala vznikat před lety v souvislosti s grantovým projektem Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku) (GAČR 405/99/0540), kdy byl text slovníku naskenován a proznačen pro potřeby automatického prohledávání. V roce 2008 se práce po několikaleté přestávce obnovily a elektronická verze slovníku byla dokončena. V roce 2010 vznikla obdobným postupem elektronická verze hesel s náslovím n- a v roce 2011 byla zpracována hesla s náslovím o-. Do textu slovníku nebylo zasahováno; opravili jsme pouze zjevné tiskové chyby. Aby bylo možné v úplnosti vyhledávat heslová slova, rozepsali jsme je v těch případech, kdy byla v záhlaví či uvnitř heslové stati zapsána ve zkrácené formě.

Na přípravě elektronické verze se podíleli studenti FF UK v Praze Hana Bartošová, Dana Boudová, Hana Enderlová, Alena Fidlerová, Eva Hrachovinová, Tereza Ješátková, Otmar Káninský, Eva Kovářová, Martina Mackovičová, Radka Majerová, Michaela Novotná, Kristina Pellarová, Markéta Pytlíková, Dagmar Růžičková, Alena Scheinostová, Jana Svašková, Kateřina Šmídová, Vanda Štemberová, Blanka Zahajská, Barbora Závodská. Ve finální fázi byli při přípravách nápomocni rovněž členové oddělení vývoje jazyka Alena M. Černá, Petr Nejedlý a Kateřina Voleková. Počítačové zpracování textu provedl Boris Lehečka.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).