Text na přebalu Staročeského slovníku 26

     Vydávání Staročeského slovníku bylo zahájeno v roce 1968 sešitem s hesly nanádobie. Za čtyřicet let vyšlo 26 sešitů, které obsahují výrazy počínající písmeny N, O a částečně také P (do hesla při). Naplnění původního plánu, podle něhož měla být v první fázi zpracována hesla od písmene N do konce abecedy (tedy část, kterou neobsahoval Slovník staročeský Jana Gebauera) a následně slova od počátku abecedy do písmene M, by vyžadovalo ještě dlouhou řadu desetiletí. Vzhledem ke zřejmé potřebě poskytnout v dohledné době veřejnosti slovník vykládající staročeskou slovní zásobu v její úplnosti bylo časově náročné zpracovávání Staročeského slovníku v roce 2004 zastaveno. Lexikografové z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i, se ovšem staročeské slovní zásobě věnují i nadále; výsledkem jejich práce je Elektronický slovník staré češtiny, který je od roku 2006 postupně uveřejňován na internetových stránkách Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz).

logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.