Jak citovat Vokabulář webový a zdroje, které zpřístupňuje

     Při citování zdrojů z Vokabuláře webového doporučujeme níže uvedené způsoby. Uváděné příklady vycházejí z normy ČSN ISO 690:2011, upozorňujeme však na skutečnost, že se nejedná o závazný předpis a výslednou podobu citace např. v periodicích určuje jeho redakce.

Při odkazování na původní elektronický zdroj:

 

a) slovník

     Elektronický slovník staré češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2006– [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz

b) edice

     Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A] [online]. Ed. Barbora Hanzová. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2010 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/2ac2f439-c3db-4fd1-a373-07707b52fadf/plny-text/s-aparatem/folio/1r

c) popis zdroje

     Koupil, Ondřej: Josef Dobrovský, Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache, zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommenern Kenntniß für Böhmen – detailní informace. [online] Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2015– [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-info/DobAbhand1782

d) audiokniha

     Výbor ze staročeské prózy [audiokniha online ve formátu MP3]. Připravili Michal Hořejší, Marek Janosik-Bielski, čte Marek Janosik-Bielski, Blanka Hejtmánková a Jindřich Kout. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2014 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/audio/audiokniha/default.aspx?id=Vybor_ze_staroceske_prozy/MP3

Při odkazování na digitalizovaný zdroj:

 

a) moderní slovník

     Staročeský slovník. [Seš.] 1–26 [online]. Praha: Academia, 1968–2008 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz

b) historický dobový slovník

     Pohl, Jan Václav: Česko-německý slovnář oder Böhmisch-Deutsches Wörter-Buch [online]. Ed. Tilman Berger. In: Grammatica linguae Bohemicae. Vídeň – Praha – Terst: Johann Thomas von Trattner 1756, s. 205–258 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz= PohlSlovnar

c) moderní mluvnická příručka

     Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého. Díl I, Hláskosloví [online]. 2., doplněné vydání. Praha: ČSAV 1963 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné též z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/literatura/edice/2a100be0-d058-486c-8e27-63801cdfda22/plny-text/s-aparatem/folio/I

d) historická dobová mluvnická příručka

     Dobrovský, Josef: Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache, zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommenern Kenntniß für Böhmen [online]. Praha (Prag): Johann Herrl 1809 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné též z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-detail/DobLehr1809

Při odkazování na textovou banku:

     Staročeská textová banka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka. Verze dat 1.1.4 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=STB

     Středněčeská textová banka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka. Verze dat 1.1.4 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=SDTB

Při odkazování na softwarový nástroj:

     Kučera, Karel: Speciální znaky [software] [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/nastroje/specialni-znaky/ke-stazeni. Požadavky na systém: Windows XP a vyšší, .NET Framework 4.

Při odkazování na celé webové hnízdo:

     Vokabulář webový: webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka. © 2006–2018. Verze dat 1.1.4 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz

logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.