zvonek | ESSČ |

zvonek, -nka/-nku m.

k zvon

zvučný hudební nástroj

bylina s květy ve tvaru zvonků

Ve významu ‚zvučný hudební nástroj‘ dolož. za lat. cymbalum. Novotný (Biblický slovník s. v. cymbál) předpokládá, že šlo o nástroj podobný činelům.

Význam ‚bylina s květy ve tvaru zvonků‘ dolož. jen v RostlOl za lat. scopa regia, synonymum svatého Jana kořenie. Zřejmě rostlina s množstvím drobných kvítků, snad třezalka.

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 1. 4. 2023).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).