zpievati | ESSČ |

zpievati, -aju, -á ipf.

sr. pěti

co slavnostně přednášet zpěvavým hlasem

co ap. zpívat, přednášet nápěv

co ap. komu, v kom ap. (Bohu ap.) zpívat někomu, opěvovat někoho něčím, zpěvem vzdávat chválu ap. někomu

co (tvrzení ap.) ap. o kom, o čem zpívat, zpěvem sdělovat

co (stav ap.) vyzpěvovat, dávat najevo zpěvem

co (obřad ap.) provozovat zpěvní formou

co (mši ap.) sloužit se zpěvem („zpievaný“)

na čem (hudebním nástroji) hrát

provozovat hudbu

(o hudebním nástroji ap.) znít, vydávat tón

(o ptáku ap.) zpívat, vydávat zvuky

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 27. 3. 2023).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).