toto | ESSČ |

tento, tohoto pron. m.

tato, této pron. f.

toto, tohoto pron. n.

ve funkci ukazovací (také v pozici adjektiva) tento, tenhle, právě ten (ukazuje na osobu či věc, která je v dohledu mluvčího i posluchače)

ve funkci odkazovací (také v pozici adjektiva) tento, tenhle, právě ten (odkazuje na osobu n. věc uvedenou v kontextu n. z něho vyplývající), „tento svět“ často v opozici s „onen svět“ tento svět, ten, na němž se žije nyní, nikoliv po smrti

Sr. ten, StčS on, onen

Autor: Alena M. Černá

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 15. 5. 2021).

 


toto partik. a interj.

též to to partik. a interj.

k ten

negační; zvl. expr. kdepak, to ne; zvl. iron.; hodnotí proběhlý děj jako neočekávaný nebo nežádoucí

interj. upozorň. ve funkci konj. adverz. hle, pozor, jenže; upozorňuje na děj opačný, než jaký vyplývá z předchozího kontextu

Sr. toť

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 15. 5. 2021).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).