toť | ESSČ | ŠimekSlov |

toť interj. a partik.

totě interj. a partik.

toti interj. a partik.

k ten

upozorň.; často ve spojení „aj toťhle; vyjadřuje upozornění

vybíz. nu, nuže; vyjadřuje pokyn k jednání

partik. přitakací ovšem, ano; vyjadřuje souhlas s předchozí výpovědí též

partik. explik. to (jak); vyjadřuje objasnění předchozího děje

partik. tázací zdalipak ne, což ne; vyjadřuje mírnou pochybnost o možnosti kladné odpovědi

partik. vytýkací; v apodozi (v hlavní větě postponované za větou vedlejší) tu, potom, pak; vyjadřuje návaznost na předchozí děj

ve funkci konj. kauz. neboť; připojuje výpověď navazující na předchozí kontext ve vztahu příčinném; v pozici příklonky totiž

ve funkci konj. konkluz. po ukončené výpovědi a proto, tedy; připojuje výpověď navazující na předchozí kontext ve vztahu důsledkovém

Sr. tož, toto,

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 15. 5. 2021).

 


toti, toť interj. = hle, a to, totiž; zde; ovšem, zajisté, arci
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).