prvorodně | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prvorodně, -ěte n.; k prvorodní 1

bibl. prvorozenec, prvorozené mládě (zvl. syn), prvorozeně (expr.): věci bohu obětované slovú svaté, a tak v Starém zákoně každé prworodnie slulo bohu svaté HusPostH 151b. – Sr. prvně n., prvoroźené n. 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvorodně, -ěte n. prvorozeně
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvorodně n. = prvorozeně
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).