prvorodilý | StčS | MSS |

prvorodilý adj.; k prvý a rodilý

bibl. [o synech a samcích] prvorozený, narozený jako první: já prworodyleho ustav́u toho jistého [tj. Mesiáše] vrchnieho mimo krále země ŽaltKlem 88,28 (v. prvěnec 3; fig.); o zmoření všeho prworodyleho BiblLitTřeb L1, 235a (sr. Ex 12); z těch [synů] prworodily prodal jest druhému prvorodilost svú BelB 87b; primogenitum prworodile MamUKF 92b zpodst.: jenž [Bůh] zbil pirworodile ejipské ot člověka až do skotěte ŽaltWittb 134,8 (~GlosMuz, v. prvně n.) primogenita. – Sr. prvorodní 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvorodilý adj. prvorozený
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).