prvorodičstvie | StčS | MSS |

prvorodičstvie, -ie n.; k první a rodič

1. bibl. prvorozenci (kolekt.), prvorozené potomstvo („prvenstvie“ 1): zahladil jest [Bůh] všeckno prworodyczſtwie v zemi ejipskéj ŽaltKlem 77,51 (v. prvenstvie 1) primogenitum

2. bibl. čí prvorozenství, prvorozenské právo: když byl pohaněl [Ruben] lože otce svého, otdáno jest prworodiczſtwie jeho synóm Jozefovým BiblOl 1 Par 5,1 (prvorozenstvie ~Pad); Ezau své prworodiczſtwie stratil pro lakotu BelD 154b (prvorodilstvie ~B); primogenita mea prworadicztwie (m. -ro-) mé Hus KapPraž E 37,50a. – Sr. prvorodilost

Sr. prvorodstvie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvorodičstvie, prvorodstvie, prvorozenstvie, -ie n. prvorozenství, právo prvorozenství; děti i zvířecí mláďata narozená jako první, prvorozenci
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).