prvorodstvie | StčS | MSS |

prvorodstvie, -ie n.; k prvý a rod

1. bibl. prvorozené potomstvo („prvenstvie“ 1): jenž [Bůh] jest zbil prworodſtwie v zemi ejipskéj ot člověka až do dobytka ŽaltKlem 134,8 (v. prvně n.) primogenita

2. bibl. (čí) prvorozenství, prvorozenské právo („prvorodičstvie“ 2): což mi probude prworodſtwie? BiblOl Gn 25,32 (prvorozenie ~Pad, právo prvorozenie ~Praž) primogenita; Prworodſtwie mé [Ezauovo Jákob] dřieve vzal t. Gn 27,36 (prworodſtuye, prvorozenstvie GlosLekc UK V E 19,95a, prvorozenie má BiblPad, prvorozené právo ~Praž, prvorozené mé EvOl); prworodſtuie počteno jest Jozefovi t. 1 Par 5,2 (v. prvoroźenie 3). – Sr. prvoroźenost 2

Sr. prvorodičstvie, prvoroźenie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvorodičstvie, prvorodstvie, prvorozenstvie, -ie n. prvorozenství, právo prvorozenství; děti i zvířecí mláďata narozená jako první, prvorozenci
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvorodstvie v. prvorodičstvie
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).