prvoroźenie | StčS |

prvoroźenie, -ie n.; k prvý a roźenie

1. koho [syna] narození někoho jako prvního: aby den prworozenij syna jeho [císařova] ode všech byl slavně svěcen GestaM 32b (prvorozeného ~B) ║ kterým [duchům rozumným] hned v prworozenie světa uzdu propustil jest [Bůh] svobodnu v jich skutcích i myšleních ŽídSpráv 132 na prapočátku (sr. prvopočátek)

2. bibl. prvorozené potomstvo („prvenstvie“ 1): ztepu prworozenye vše v zemi ejiptské ot člověka až do dobytčete BiblOl Ex 12,12 (vše prvorozené ~Lit) primogenitum

3. bibl. (čí) též pl. prvorozenské právo („prvorodičstvie“ 2): já [Jákob] sem, jehožto jest prworozenye i požehnánie,…ten, k němužto právo příslušie prvorozenstvie ComestC 35b primogenita; prodal [Ezau] prworozenie BiblPad Gn 25,33 (prvorodstvie ~Ol, právo prvorozené ~Praž), pod. t. Dt 21,17 (v. prvoroźenstvie 2); seděli sú před ním [Josefem bratři], prvorozený podlé prworozenie svého a najmenší podlé věku svého t. Gn 43,33 (prvorodstvie ~Ol); prworozenie počtena jsú Jozefovi t. 1 Par 5,2 (prworozenie počteno jest ~Praž, prvorodstvie ~Ol) primogenita; chtěje jeho [Ezaua Jákob] předjíti v prworozenie ŽídSpráv 233 právo prvoroźenie bibl. (čí) prvorozenství, prvorozenské právo: prodaj [Ezaue] mi prworozenie právo své BiblPraž Gn 25,31 (prvorozenie tvá ~Pad, své prvorodstvie ~Ol) primogenita tua; což je mi platno právo prworozenie t. Gn 25,32 (v. prvorodstvie 2)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).