prvohonec | StčS | MSS |

prvohonec, -ncě m.; k prvý I/5 a honec

představený (zpodst.), osoba jiným nadřízená: byl [zabitý sv. Štěpán] jako prwohonec z sedmi jahanóv ComestC 358b (~K, ~S) primicerio

Sr. lat. primicerius ‚představený jiným osobám se stejnou odpovědností‘ (Georges 2,1713)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvohonec, -ncě m. člen předvoje; průkopník, předák, vedoucí
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).