prvnota | StčS |

prvnota, -y f.; k první

bibl. pl. (čeho [svatyně]) pruh země zasvěcený Bohu jako obětní dar (a určený kněžím na bohoslužby v čem): až do strany moře budú prwnoty, ježto otdělíte na pětmezdcietma tisícóv měrných prutóv vzšieř a vzdéli…prwnoty (-n- nadeps.), ješto otdělíte hospodinu…tyto budú prwnoty svatyně kněžské BiblLit Ez 48,8–10 (v. prvotiny 2) primitiae

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).