prstének | StčS | MSS |
Prstének | StčS |

prstének¹, -nka/-nku m.; k prst m.

číslo, početní jednotka („prst“ m. 4): digittus prſtenek SlovKlem 2a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prstének², -nka/-nku m.; k prsten

1. prstýnek, ozdobný kroužek z drahého kovu navlékaný na prst: stratilať jest sovička prſtenek zlatý Pís Třeboň, SA A7,156b; auferet ornamentum Dominus calciamentorum et…torques (halžě gl.)…et anulos (prſtenky gl.) Bibl KapPraž A 46/2,106a (Is 3,21: prsteny BiblDrážď); teďt Tvé Mti posielám ctí a darem prstének zlatý ArchČ 21,299 (1443), pod. pl. ListářPlz 2,103 (1464); prſtenek, kterýž jest požřela byla [ryba] PasKal H18b; [dědictví:] čtyři polštáře dobré, dva prsténky ArchČ 28,41 (1496)

2. kroužek, kovový předmět mající tvar prstýnku: kobeřec vlněný…po prſtenkach vedený a táhnutý ComestC 73a per anulos; učiníš dva prſtenky zlatá, jenžto položíš na svrchciech racionála BiblOl Ex 28,26 (prsteny ~Lit)

Též jm. osob. Prstének m. (Jan Prstenek TomekMíst 2,15, 1414)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prstenec, -ncě, prstének, -nka, -nku m. prstýnek; kroužek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).