pronaložiti | StčS |

pronaložiti, -žu, -ží pf.; k naložiti 3

co [peníze ap.] na koho/co [nákladného] vynaložit na koho/co, utratit na zaplacení nákladů za koho/co: že jest vešken svój statek pronalożyla [slepá] na lékaře OtcC 152b (v. naložiti 3); k tomu povolení dává [král Petrovi], aby 200 kop grošů českých na hradu stavení pronaložil ArchČ 2,183 (1454); prostavěti a pronaložiti na opravu…téhož zámku až do dvú tisící zlatých t. 16,356 (1490), pod. t. 18,315 (1493). Též po r. 1500. – Sr. vydati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).