promrzěti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

promrzěti, -žu, -zí pf.; k mrzěti

komu zprotivit se komu, zcela (úplně) omrzet koho: kterýž pánoma slúží dvěma, strach, abych nepromrzal oběma BawEzop 2207. Též po r. 1500. – Sr. omrzěti 1

K funkci předpony sr. prohnojiti sě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


promrzěti, -mržu, -mrzíš dok. (komu) omrzet koho, omrzet se komu
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


promrzěti dok. = omrzeti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).