promrščiti | StčS | MSS |

promrščiti, -šču, -ščí pf.; k mrščiti

koho/co (čím [bodným]) probodnout, proklát (čím); co [hlavu] prorazit: v šraňky běžieše [Štilfríd] a velikú prudkostí Adriana promršči ŠtilfB 557 ed., pod. BiblPraž 1 Rg 20,33 (udeřil ~Ol) percuteret; silně promrſſtila hlavu [Zizarovu Jahel] až v zemi hřebem BiblPraž Jdc 5,26 (provřěvši ~Ol, provrtavši ~Pad) perforans; naleh naň [meč] a promrſſtil sám se t. 1 Rg 31,4 (v. naléci 1); proče s ho [Absolóna] nepromrſſtil mečem až v zemi t. 2 Rg 18,11 (v. probósti 4) non confodisti; v. též prokláti 1. – Sr. prohnati 4

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


promrščiti,-ču, -číš dok. probodnout, proklát; prorazit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).