promietati | StčS | MSS |

promietati, -aju, -á ipf.; sr. pomietati

koho skrzě co prohazovat čím, házet skrz co: Kaldei…skrzě oheň své děti promyetachu ComestC 21b traiiciebant, pod. ComestC 301b; děti ďáblóm obětují, aneb skrzě oheň promyetagi t. 112a. Jen v Comest

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


promietati, -miecu, -ceš ned. prohazovat co čím, házet skrze něco
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).