prolézti | StčS | MSS |

prolézti, -lezu, -leze pf.; k lézti

1. co prolézt, lezením proniknout, dostat se skrz: ani suchých rtóv móž prolezti BawEzop 2753 (fig.); črvi, prolezucz plachtici, v které tě položie, s myšmi a žabami o tělo sě rozdělé HusZrcM 36b

2 [o štajgrech] co [doly] prolézt, lezením prohledat: slovúť štajgeři nebo lezci pro časté lezenie, neb na jich úřad slušie dnem i nocí všecky hory prolezti PrávHorM 12b perscandere

3. co/koho (čím) prolézt, zcela prostoupit, naskrz proniknout: všecky…proleze diábel lakotú ChelčPost 78a (v. obaliti 4); prolezl jej [jeden národ druhý] a v něm sě rozmohl SebrKron 1b (v. poslúžiti 1)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prolézti, -lezu, -eš dok. prolézt; prostoupit, proniknout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).