proléhati sě | StčS |

proléhati sě, -aju, -á ipf.; k proléhati

1. s kým obcovat, mít pohlavní styk: que cum demonibus prostituta est kteráž se s čerty prolehala Slov Ostřihom II 8,153

2. [o zprávě] šířit se, proslýchat se: prolehá se u nás od lidí, ješto pravie, že… ArchČ 10,49 (1486)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).