prokysati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prokysati, -šu, -še pf.; k kysati

1. [o jídle ap.] zcela zkysnout, kysáním se zkazit: i jiesti mrzko bude, ano krmě prokyſſala u břiše, nemoc jse vzbudila, ješto vždy v sobě mají krmi na krmi ŠtítJez 138b (v. prokysnúti); acescere prokyſati SlovOstřS 123; zimare kysati vel prokyſati t. 152; jináč jich [pohanských králů] zpráva prokyſala jako šťáva, jenž by neměli nižádné moci v poddaných, kdyby jich mocí nepřipudili k tomu, což chtí ChelčSíť 69b (expr. přirovn.). – Sr. zkysati

2. relig. [o člověku] (v čem [dobrém]) náboženskomravně zcela ochabnout (zvlažnět), stát se duchovně nevnímavým, otupělým: u prodlení času prokyſſe vešken člověk v dobrém, že potom jediné svrchní obyčeji ostanú ChelčBoj 372a; mnozí také u prodlení časuov rozmářejí a prokyſſie, že již…pravého a duchovnieho rozumu v slovu božím neznají ChelčPost 187a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prokysati, -šu, -eš dok. shnít
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prokysati dok. = shníti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).