projhrati | StčS |

projhrati, -aju, -á pf. (ipf. projhrávati, -aju, -á); k jhráti

1. pf. co [cenného] (k komu v co) prohrát (s kým v čem), zvl. danou hazardní hrou pozbýt něco do hry vsazeného (ve prospěch koho): ty s byl mně ten věrduňk otdal a již s jej hanebně proyhral HradSat 127a; rúcho, ješto jest…v kostky prohrano ModlLeg 39a; otec nedá peněz dietěti, aby neproghral neb jinak šeředně neutratil ŠtítVyš 19a ne deludat; že by mě [Bohatství] prohrali, prožrali a marně utratili BechNeub 178b; jestliže jeden svého pána sbožie…prokofeřuje a proyghra PrávSasA 165b vorspelte; žeť sem s markrabí Brandburským honil a prohrál k němu záponu za 20 zlatých ArchČ 7,208 (1454); v. též náchlebník ○ projhraný adj.: na to [tj. zástavu] slibují sobě p<r>ohranee penieze…úplně zaplatiti MajCarA 40 perdendam; o jhru [v kostky] anebo o dluh proghrany PrávJihlA 133a; o prohranem zboží Žilin 106a vorspilten; v. též nálich 2. – Sr. prokostkovati

2. (proti komu) prohrát (s kým), utrpět porážku ve hře n. v závodění: kdyby proyhral neb jinak nemúdře…ztratil ŠtítKlem 86a; přikazujem, ten ktož by prohral [v hazardní hře]…, aby ničehož sám po sobě ani po jiném neplatil MajCarA 40 victo; hra každá jest nepoctivá…; prohra li král, bez toho bude ŽídSpráv 57; že sou druzí hráli v kostky, a kteříž prohrali… AktaBratr 2,217b; ani mně žádný nedává, když já prohrávám NaučBrn 75; již jest jeden kuoň muoj proti nim projhrál ArchČ 9,233 (1478)

3. pf. co [předmět sporu] prohrát co, přijít o co, zvl. soudním rozhodnutím: nenieť slušné znova zdvihovati, což prohrano a což Čechóm za vyhrané dáno [koncilem basilejským] KorMan 181a; jestliže by staným právem to dědictvie prohral ZřízVlad b3a amitteret; má uručiti tomu, proti komu jest při prohrál, aby… ArchČ 5,499 (1499). – Sr. ztratiti

4. pf. prohrát (v soudním procesu), ztratit při: že se udá z hlúposti…nětco neopatrně řéci, a hned již prohral vedlé práva RokJanB 150b; znáš soud, že slovem prohráſs a slovem vyhráš TovHád 91a projhránie n.: lucracio získanie, perlusio sit proyhranie KlarGlosA 2294 (De iudice); s jednostejnú pří vedle líčení za získání i zase druhému za prohrání odsúditi ArchČ 5,363 (1466)

Nejstarší doklady sub 2 jsou na přechodu od projhrati F s elipsou všeob. předmětu

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).