prohuhľovati | StčS |

prohuhľovati, -uju, -uje ipf.; k huhlati

co [pocit ap.] polohlasným pozpěvováním vyjadřovat, pobrukováním projevovat: jdieše podlé nie [P. Marie] svatá Anna prorokyni, velikými radoščemi od srdcě sladkosti ducha svatého prohuhligicz, boha chváléc KristA 26b (prohuhlugicz ~T)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).