prohltiti | StčS | MSS |

prohltiti, -cu, -tí pf.; k hltiti

co [částku] spotřebovat (utratit) na hltání, tj. na chtivé, nestřídmé požívání potravy: mnozí blázni…o masopustě propí, prohltye tak mnoho, že v dělné dni nebudú moci tolik s pravdú dobyti ŠtítKlem 33a; jeden li prohltij o masopustě z řemeslníkóv viece nežli s pravdú móž dobyti? ŠtítSvátA 119b. – Sr. propiti, prožrati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prohltiti, (trojslab.) -hlcu, -hltíš dok. prožrat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).