profrajmarčiti | StčS |

profrajmarčiti, profrýmarčiti, -u, -í pf.; k frajmarčiti

co [nemovitost] (komu za co/koho [poddaného]) postoupit do vlastnictví směnou co, uskutečnit výměnný prodej čeho: profrymarčili [synové] toho 2 1/2 lánu…Kniežátkovi za člověka jednoho jménem Jilše ArchČ 37,605 (1461); profrajmarčili tu dědinu 2 1/2 lána za plat…a 2 strychy ospu a několiko kur do Hostokryj Kniežátkóm t. 37,606 (1461); aby profrajmarčil [opat] louky své t. 14,413 (1487); člověk jeho dědičný profrajmarčiti ani prodati [louku] mocen nebude t. 16,322 (1488); aby on to [Evanovice biskup]…mohl změniti, profrejmarčiti, prodati DeskyMorOl 50 (1490), pod. ArchČ 18,43 (1498)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).