prodáviti | StčS |

prodáviti, -v́u, -ví pf.; k dáviti

co skrzě co [tkaninu] protlačit, promačkat, propasírovat: prodaw ji [rtuť] skrze rúchu také třikrát AlchAnt 8a; prodawyz to [tj. směs], což najlépe budeš moci, skrze rúchu LékChir 98a; prodaw [olej] skrze rúšku LékJádroD 248

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).