prask | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prask, -a/-u m.; k praskati

praskot, praskavý zvuk: pukaje se [hořící bambus] a velmi třeščí,…preč běžie [zvířata] tak daleko, až právě toho praſſku viece neuslyšie CestMil 76a sonitus; ten praſk a třesk t. 76a strepitum; frangor praſk, fragor třeskánie SlovVeleš 98b; fragor praſk SlovKlem 46b (sonus in fractione arborum DiefGlos 245) ║ clangorem praſk [trub] VýklKruml 142b (Is 18,3: zvuk Pror) břeskot, ostrý pronikavý zvuk; často mnozí jsú s ní [Pravdou] praſku docházeli, nebť není léní v svých bězích TovHád 37b prasku (?), tj. ocítali se v nesnázích

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prask m. praskot
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prask m. = praskot
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).