prójem | StčS |

prójem, -jma/-jmu m.; k projieti

med. průjem, častá řídká stolice: kterak máš pomáhati těm, kteřížto progiem tu nemoc mají LékChir 211b, pod. t. 211b; píž ten nápoj horký a přestaneť jistě každý progem t. 212a. Jen v LékChir

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).