projieti | StčS | MSS |

projieti, -jmu, jme pf. (ipf. projímati, -aju, -á); k jieti

1. co čím [ostrým] probodnout co, násilně proniknout do čeho; fig. [vjemem] citelně zasáhnout: zdali…provlečeš jazyk jeho postrankem a progmeſs líce jeho? BiblOl Job 40,21 (provrtáš ~Lit, probodneš ~Pad) perforabis; jehlú tenkú a okrúhlú progmi neb proděj mu tu bolest u prostředce LékSalM 236 ║ více progima [dešťová voda při „praní“] všecky strany aloes, nežli by mohla obecná činiti pro hrubost své podstaty Apat 103a penetrat proniká, prostupuje fig.: velud solis radius zrakem srdce progyma [milovaná žena] Pís UK XVII F 9, před fol. 1a; byť v noci kosti tvé bolestmi progial PříbrZamP 310b (sr. Job 30,17); aby jazyk progimala, má býti skořice dobrá Apat 230a

2. pf. [o léku ap.] koho způsobit rychlé vyprázdnění střev komu: tak jeho [rytíře] proiala ta apatéka, že té noci musila jemu ta paní skřínku svú dáti ŠtítŠach 306b; tuk její [„rúty polské“]…proyme člověka LékFrantC 163b, pod. LékChir 324a; ktož ji [lociku] s máslem jie, tohoť velmi proyme v břiše LékKřišť 139a. – Sr. proskočiti 5

3. pf. co propůjčit, dát: veliká jest sláva následovati hospodina, nebo dlouhost dní bude proyata od něho JakPost 1296 (Sir 23,38 assumetur: přijata BiblLit, dána ~Praž). – Sr. pronajieti 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


projieti, -jmu, -jmeš dok. (koho) projímavě zapůsobit, způsobit průjem
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).