povrhel | StčS | MSS |

povrh(e)l, povrhel, povrhl -hle m.; k povrci

odpadek, odvrhovaná část něčeho, povrhel (arch.): denical powrhel, ceda špál, palmesque ratolesl KlarGlosA 626 (De arboribus); denical powrhl SlovVodň k 47; bude [dobrý člověk]…všem ohyzdný a neužitečný…a jako powrhel a ohryzek PříbrZamP 254a (sr. 1 C 4,13); prvé než poznají [lidé], co jim potřebí jest k duchovnímu životu, až z nich powrhel bude ChelčPost 268a. – Sr. ohryzek 3, otvržek

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


povrhel, -hle m. něco opovrhovaného, nepotřebného, vyvrženého nebo odhozeného (odpadek, vyvrhel)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).