posvět | StčS | MSS |

posvět, -a/-u m., též -i f. / posvěta, -y f.; k posvietiti

1. světlo, zvl. svítidlo, lampa: noc poſwieta má v rozkoši méj, nebo…noc jako den sě prosvietí ŽaltPod 138,11 (osviecenie ~Klem, prosviecenie ~Wittb, zasviecenie BiblPraž) illuminatio; položí [krev] na obě veřěje i také poſwyetom domovním EvOl 133a (Ex 12,7) in superliminaribus, (překl. četl -lumi-); lucerna posviet KlarGlosA 2351 (De ecclesia); poſwieth zasvietila sě, kterúž žena zažehla jest SekvUKA 4a ║ tuku…pójčil [Bůh] jim…k lucernám, k poſwietu ComestC 84b k svícení

2. (čí [zvířecí]) lůj, živočišný tuk (pův. převážně na svícení): flastr z listie a z kozlového poſwieta LékVodň 263b; vezmi poſwiet jelení nebo beránčí LékFrantB 222a; omočiž [hadřík] u poſwietie LékJádroD 30; spolu to [tj. směs] spusť, k tomu poſwietu přičiň t. 30; poſwiet [u ovcí] jest okolo ledvinek LékŽen 37b; každý řezník…má dáti kámen posvětu točeného ArchČ 17,421 (po 1494)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


posvět m. světlo, světelný zdroj, lampa
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).