pilkovaný | StčS | MSS | ŠimekSlov |

pilkovaný / pilkovatý adj.; k pilka

[o kose] pilkovitý, mající zubaté (zoubkované) ostří (sr. Dějiny techniky 83): myť [„Neštěstí“] sme ten sěnosěčec, jehožto kosa jest pilkowana sěm i tam, avšak sě nikdy viece neztupí TkadlA 36b (~B); tupú a pilkowanu kosú t. 36b (pilkowatu ~B). – Sr. pilovaný 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pilkovaný, pilkovatý adj. opatřený zuby jako pilka, zubatý: pilkovaná kosa
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


pilkovaný, pilkovatý adj. = jako pilka zuby opatřený
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).