picí | StčS |

picí adj.; k píti

sloužící k pití: že sem puojčil stříbra pícího tří šaluov stříbrných a tří lžic stříbrných Půh 4,410 (1464); že sem jemu půjčila dvú střebú picích t. 6,51 (1480). Sr. pitedlný ♦ p. picí med medovina (v. WinterŘem 889): také med picí hotov jest, čtyři súdci ArchČ 14,94 (1459); žeť jest med picí hotov…o hrnec strdi čistého,…tohoť ještě nemám t. 111 (1462). Též po r. 1500. – Sr. medovina

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).