pastuší | StčS | MSS |

pastuší adj.; k pastucha

1. pastýřův, pastuchův, pastýře: o zrazení paſtuſſyem DalV 36 (nadpis); sstúpiv [anděl] s nebe v osobě paſtuſie AsenF 253b; dáti syna paſtuſſijho v…bezpráví ChelčPost 151a

2. pastýřský, pastuší, pastýřů: stanové paſtuſſy ŽaltPod 125a (Is 38,12: v. pastýřový 1); vzě [David] huol v ruku svú paſtuſſi a vybra…pět kamenóv přěčistých i vpustě jě v telmu paſtuſſi ComestC 146a (sr. 1 Rg 17,40: v. pastevný 4); ruterus paſtuſſie hůl, sikolec SlovOstřS 108; bucolicon paſtuſſie zpievanie, skládanie SlovKlem 33b; mapalia tabernacula sunt pastoralia Paſtuſſy chalupy VodňLact N6a ║ byť mě ten biedník pastuší [míněn konšel] byl udeřil ArchČ 14,15 (1445; expr.) pasácká

Sr. pastýřský

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pastuší adj. pastuchův, pastýřův, pastýřský: stanové pastuší
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).