přěddotčený | StčS |

přěddotčený adj.; k dotčený

vpředu zmíněný, již jmenovaný: dáváme [dříve jmenovaným]…předdotčené dědiny a roli ArchČ 28,200 (1334); my na takovú žádost předdotčených Čechuov…měli bychme odvolati t. 4,417 (1453). – Sr. nahořě dotčený, přědečtený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).