přěčasto | StčS |

přěčasto adv.; k často, přěčastý

přečasto, velmi často: hody przieczaſto jiným bohatcóm připravují JeronM 11a frequenter; ktož jest družci osidlo klada, Pṙeċaſto v též sám upadá BawEzop 2214; creberrime przeczaſto SlovVeleš 93a; tak přečasto svatému pokoji děje sě ujma ArchČ 6,36 (1417)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).