ozvonek | StčS |

ˣozvonek, -nka/-nku m.; k voněti, zvonek

aromatické koření, snad kořen bedrníku: záplast emplaustra, brzle yarus, ozvonnek aroma KlarGlosA 865 (De radicibus; ~B)

Lat. aroma snad zkráceno ze starého názvu bedrníku aromatica (srov. Fischer 278). Podle slova aramen, aramum ‚zvonovina‘ (srov. Du Cange), formou podobného k aroma, přikloněno k čeledi zvon-

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).