ovoce | StčS |

ovoce, n.

1. (čí, čeho [země]) úroda, plody úrody (hromadně); [země] plody: dal [Bůh] húsenniciem owocze jich [Egypťanů] ŽaltWittb 77,46 (tak i ost., plod ~Klem) fructus; učinili owocze narozenie ŽaltWittb 106,37 (~Pod, BiblDrážď, ŽaltKap, BiblLit, plod ŽaltKlem, BiblOl, ~Pad, ~Praž) fructum; aby jědl [Jákob] owocze polské ŽaltWittb 212b (Dt 32,13; tak i ost., owocie nivné ~Klem, užitky země BiblPraž) fructus agrorum; ktož žne,…shromažďuje owocze v život věčný EvOl 234a (J 4,36; var. a lat. v. obilé 2; v obraze); den prvních úrod, když ofěrovati budete nové owoce hospodinu BiblCard Nu 28,26 (~Ol, obilé ~Pad, úrody ~Praž) fruges novou sklizeň; vzemše owoce země té, aby ukázali žiezen BiblCard Dt 1,25 (~Ol, ~Lit, pod. ~Praž, z owotcí ~Pad) de fructibus; Owoczem zemským živi jsú [obyvatelé Tibetu] CestMil 77a de fructibus; primicia prašma vel první owocze SlovOstřS 103; země owocze nevydává tak chutného jako někdy ŽídSpráv 12

2. (čeho [rostlin]) plody (vhodné k požívání), zvl. dužnaté, ovoce: dřevo…, ješto owocze své dá v čas svój ŽaltWittb 1,3 (tak i ost.) fructum; všeliké dřěvo dobré činí owoczye dobré, ale zlé dřěvo zlé owoczye nese EvVíd 30a (Mt 7,17; tak a pod. i ost., plodu…owocze EvBeneš, póžitek…owocze ~Seit) fructus…fructus; kdež owocze nedospělo, češeš li to, tratíš dielo AlxV 975; owoce nalezení svých jědli sú BiblDrážď Is 3,10 (tak i ost.) fructum (fig.); na ní [palmové větvi] plno daktylového owoczie PasMuzA 39 (plod daktylového owocze ~Tisk); jedli jsú [staří Čechové] želudy a plané owocze lesné PulkB 3 fructus silvestres; ráj jablek zrnatých s owotcem jablečným BiblOl Ct 4,13 (~Lit, ~Pad, s…owotcemi ~Praž) cum…fructibus; jakéhož kořenie nasadíš v zahradu srdcě svého, takovéžť dá owocze TrojA 78a; hrubý muž…jen jako dub, na němž roste owocze jen sviniem jiesti ŠtítAlžb 485b; zevnitř jse nadýmáš [třtina] bes Owocze neb bez užitku Čtver 79a infructuosa neplodná; vezmi…sémě neb owoce balsamové neb mok z owoce jeho LékSalM 817; víno, břeskve, ořechy i jiné všechno ovoce Půh 2,355 (1415); jídlo mnohého owotcze neb luskův neb bobu anebo jiných syrovin LékŽen 101b; ║ naliť plod owoce všeho i kmen dřeva byl každého BawArn 2821 všechny druhy ovoce; arbuta owocze KlarBohO 266 (De arbutis) ovocný keř; všecko owotce dřievie i vinnicě kázal [Holofernes] podřezovati BiblOl Jdt 2,17 (štěpovie ~Lit, štěpy ~Pad, ~Praž) ovocné stromoví (pod. ŽaltWittb 148,9 ligna fructifera); ta přechutná owotce nechtěla kralovati…nad jiným dřievím planým ChelčSíť 77a ovocné stromy obrazně o potomstvu, výsledcích činnosti ap.: jáť jsem peň a vy ratorasle; ktož bydlí ve mně a já v něm, tenť nese owocze mnoho EvOl 321b (J 15,5: tak i ost., plod ~Beneš) fructum; ty s [Maria] cné owocze stvořila Vít 29a; pobit jest Efraim, kořen jich usechl jest a ouotczie nikakéž nebude činiti BiblOl Os 9,16 (tak i ost.) fructum; [kobyla k mezkovi:] zajisté k okázaní pokolenie máš, ale nemáš owotcze nebo plodu v pravdě Čtver 93b fructu; kořen vyznání jest víra srdce, ale vyznání owotce neb užitek jest víry HusProv Bia fructus; kterýž [blud] vám narodí owocze pekelnie PasKal M19b

3. (koho, čeho [ducha, těla]) ovoce, plody, projevy, výsledky působení: po owoczi jejich poznáte je [falešné proroky] EvOl 286a (Mt 7,16: BiblOl, pod. (~Drážď, po ouociech ~Lit, ~Pad, po…plodu EvVíd, pod. ~Beneš, po…užitku ~Seit, z…požitkóv ~Praž, po skutcích BiblPraž) a fructibus; owoce duchu jest milost BiblDrážď G 5,22 (tak i ost.) fructus; z owuoce duchovného…k vlkóm jsú přirovnáni [kacíři] MatHom 92 ex fructibus; jest zjevné owotce těla a zjevné ducha AktaBratr 1,345b; poctivý mladý věk mievá owoce poslednie vážné AlbnCtnostA 104b plody stáří; ║ po skutkóv jeho [Fernanda] owoci dóvodně hádám, že jest…Budyš 6a podle toho, jak se projevuje svými skutky; ještě byli [apoštolové] v starém člověku živi i ukazovali owotce jeho AktaBratr 1,40b projevovali se jako on; ješto [lid] v těle hřícha zuostává a skutky nebo Owotce smrti činí AktaBratr 1,327a činy přinášející smrt

4. relig. v sg. čeho [žádoucího chování] užitečné skutky (projevy) něčeho, dobré činy prokazující něco, ovoce něčeho (kniž.): čiňtež proto hodné owocze pokání EvOl 209b (Mt 3,8: BiblLit, ~Pad, ~Praž, plod ~Ol, užitky EvZimn, BiblDrážď) fructum; naplněni jsúce owotcie spravedlivosti skrzě Jezukrista BiblOl Ph 1,11 (~Lit, ~Pad, pod. ~Praž, plodu ~Drážď, užitku EvOl) fructu; synové boží jedné po owocy pravého milovánie mohú poznáni býti VýklŠal 27b; ten, ktož pravdu zná, …owotce jejie plodí, kteréžto jest láska AktaBratr 1,216b; ║ čiň, ktož móž, owocze daróv božích Auo 51a tj. užitečně nakládej s božími dary

5. v sg. (čí) užitek, prospěch (něčí), co je k užitku (někomu): ovšem jest owocze pravému ŽaltPod 57,12 (~Kap, plod ~Wittb, ~Klem, BiblDrážď, ~Ol, užitek ~Pad, ~Praž) fructus; abyšte šli a owoce přinesli a vaše owoce ostane BiblDrážď J 15,16 (~Ol, plod…plod EvBeneš, užitek…užitek BiblLit, ~Pad, ~Praž, pod. EvVíd) fructum…fructus; zapověděno mi až do tohoto miesta, abych někdy owoce měl u vás BiblDrážď R 1,13 (užitek ~Lit a ost.) fructum; chlúba bývá viděna zbavena owotcze, nebť jest převrácené pýchy nešlechetný rod Čtver 93b fructu; tenť činí owoce mnohé, t. všemi skutky svými, hnutími i vobyčeji, jako i hospodyně dobrá v své čeledi činí owotce veliké JakZjev 271a; fructus…dicitur a fruor Wowocze, puožitek VodňLact I8b; ║ od vás budu doveden tam [do Hispanie], budu li vám dřieve někaké owoce BiblDrážď R 15,24 (~Ol) fruitus (kalk za čtené fructus) nějak užitečný; bychť byl ot vás takové milosti se nadál a to owocze, kteréž jsem ot vás přijal HynRozpr 195b fruchte (iron.) tu laskavost

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).